สรุปผลการติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังปี 2561/62(กัมพูชา-เวียดนาม)

ผลการสำรวจทบทวนภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/61(3-8 มิ.ย.2561)